با صدور احکامی از سوی دکتر زبردست مدیر عامل سازمان اتش نشانی تبریز تغییرات مدیریتی در سطح حوزه عملیاتی سازمان انجام گرفت
به گزارش امور ارتباطات، دکتر زبردست مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز در این مراسم با اشاره به اینکه تغییرات مدیریتی در سطح حوزه های مختلف سازمان به ویژه در حوزه عملیات در راستای توانمند سازی و ارتقای خدمات ایمنی بهینه به شهروندان است افزود؛ تغییرات مدیریتی بر حسب بررسی های کارشناسی و ایجاد انگیزه بین مدیران برای پیشرفت و دستیابی هر چه بهتر به اهداف سازمانی که همان نجات جان و مال مردم است، انجام می گیرد.
گفتنی است در این مراسم احکام قطعی تعدادی از سرپرستان ایستگاه های عملیاتی اعطاء و تغییرات مسولیتی در سطح چهار حوزه عملیاتی به شرح زیر انجام گرفت.

 1. بهرام قنادی : مسئول حوزه ۱
 2. احد آسمانی: مسئول حوزه ۲
 3. ابوالفضل دشتی : مسئول حوزه ۳
 4. فرهاد رهنمایی فر: مسئول حوزه ۴
 5. اکبر دشتی : سرپرست اداره فرماندهی و ارتباطات
 6. سعید مهدی زاده: رئیس ایستگاه شماره ۱
 7. محمد رضا محمدی: رئیس ایستگاه ۲ و ۱۷
 8. سعید جلیلی: رئیس ایستگاه ۳ و ۱۶
 9. عبداله لطف اله زاده : ریاست ایستگاه شماره ۱۵ ورئیس ایستگاه شماره ۶
 10. اکبر عابدینی : رئیس ایستگاه ۷
 11. علی خلیلی: ریاست ایستگاه شماره ۱۴
 12. غلامرضا حمامی: سرپرست ایستگاه شماره ۱۲
 13. رضا پور نجف: رئیس ایستگاه شماره ۲۱
 14. خلیل غفاری : رئیس ایستگاه شماره ۸ و ۲۲
 15. جعفر یحیی پور : رئیس ایستگاه ۱۹
 16. میر فرهاد حسینی : رئیس ایستگاه شماره ۱۳
 17. احد پور رضا: رئیس ایستگاه شماره ۱۸
 18. علیرضا عربی : رئیس ایستگاه شماره ۹