مدیر امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در این باره اظهار داشت؛ یک دستگاه خودرو پژو به هنگام حرکت از مسیر منحرف و در داخل رفیوژ میانی قرارگرفته و موجب مصدومیت راننده و سرنشین آن شد. 
وی افزود؛ آتش نشانان به سرعت مصدوم را جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار داده و اقدام  به ایمن سازی محل حادثه کردند. 
مدیر امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز با اشاره به اینکه بهترین اقدام در چنین مواقعی تماس با نیروهای امدادی است افزود: شهروندان برای پیشگیری از وقوع سایر حوادث از تجمع در چنین محل های حادثه بپرهیزند. 

گفتنی است، عملیات امدادی این حادثه را آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۶ با فرماندهی امامی به اتمام رساندند.