زبردست مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریزدر این باره اظهار داشت؛ یک دستگاه خودرو ساینا به هنگام در حرکت بر روی پل توانیر به سمت خارج پل منحرف و در داخل خیابان واژگون و متوقف شد.
وی با اشاره به اینکه  بیشتر تصادفات در اثر بی احتیاطی و یا عدم رعایت اصول ایمنی رانندگی سایر رانندگان رخ می دهد افزود: در این سانحه راننده ۳۶ ساله خودرو ساینا دچار آسیب دیدگی شده بود که جهت بررسی و مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.
گفتنی است،تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱۸ با فرماندهی رنجبر اقدام به ایمن سازی و پیشگیری از نشت بنزین خودرو کرده و با در اختیار قرار دادن صحنه حادثه به عوامل نیروی انتظامی به عملیات خاتمه دادند.