حوالی ساعت ۳:۲۵ دقیقه امروز در اثر برخورد یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ با ستون پل روگذر در جاده تبریز آذرشهر، راننده جوان مصدوم و روانه اورژانس شد
به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، حوالی ساعت ۳:۲۵ دقیقه امروز یک دستگاه خودرو پژو به هنگام در حرکت در جاده تبریز به سمت آذرشهر، به شدت با ستون بتنی پل برخورد و منجر به آسیب دیدگی و گرفتاری وی در داخل خودرو شد.
مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز در این باره اظهار داشت؛ راننده گرفتار با تلاش تیم نجات آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۴ و با رعایت اصول ایمنی به بیرون منتقل و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.