عصر امروز در اثر نشت و انفجار گاز شهری در داداش آباد خیابات مفتح، یک مرد و دو زن دچار سوختگی و روانه اورژانس شد
مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی  وخدمات ایمنی شهرداری تبریز در این باره بیان داشت؛ نشت و انفجار گاز شهری موجب بروز آتش سوزی در یک باب ساختمان دوطبقه شده بود که هر سه نفر از افراد منزل نیز در داخل محبوس بودند.
وی با اشاره به گستردگی حریق این حادثه و عدم دسترسی مناسب به دلیل شعله های سرکش این حادثه افزود: همزمان با اجرای عملیات تیم دیگری از آتش نشانان سایر ایستگاه عملیاتی آتش نشانی برای امداد رسانی در محل حادثه حضور داشتند که هر دو تیم با هماهنگی عملیاتی اقدام به اطفاء حریق و به داخل منزل نفوذ و مصدومین را که دچار سوختگی شده بودند به بیرون منتقل کردند.
مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز ادامه داد:تیم عملیاتی هر سه مصدوم را به سرعت با رعایت اصول ایمنی در اختیار عوامل اورژانس قرار داده و با ایمن سازی محل حادثه به عملیات خاتمه دادند.
گفتنی است، اجرای عملیات امدادی این حادثه با تلاش آتش نشانان ایستگاه های شماره شش و یک با فرماندهی علیزاده خاتمه یافت.