دبیرخانه المپیاد

مهدی زاده: 09149151952
الهیاری: 09148057323
فاکس: 04135264455

روابط عمومی

نوروزی: 09354833439
siyamak_norouzi :Instagram

معاونت عملیات

دشتی: 09141090483

فناوری(پشتیبانی)

مهدی پور: 09149001840
عبدی: 09149968147

فضای مجازی

Instagram: tabriz125news
Telegram: tabriz125havades
Website: Tabriz12.ir

در حال ثبت اطلاعات ...