یکشنبه ۲۳ مرداد
         «  مزایده املاک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز » 
دوشنبه 1401/5/10
         «  مزایده املاک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز » 

         «  مزایده املاک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز » 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هئیت مدیره محترم سازمان به شماره 11/3873 مورخه 29/02/1401 املاک مشروحه زیر را مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به اجاره و یا فروش واگذار نمائید.لازم به ذکر است کلیه مراحل بر گزاری مزایده ، اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و باز گشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)انجام خواهد شد.  متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مزایا و مشخصات از تاریخ درج این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه و پس از تایید و بار گذاری مشخصات نسبت به درج و ارسال پاکات ب و ج از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

1 :  مهلت دریافت اسناد مزایده از روز دو شنبه مورخه03/05/1401 تا ساعت 14.30روز دو شنبه مورخ13/05/1401  از طریق سامانه ستاد

2 : مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت 14.30روز دوشنبه مورخ 13/05/1401 تا ساعت 14.30 روز یک شنبه مورخ 23/05/1401

3 : سپرده شرکت در مزایده (معادل 5%مبلغ کل پایه ) باید نقداٌ به حساب شماره حساب 1006166382 با شماره شبای IR760610000000001006166382نزد بانک شهر بنام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز واریز و به صورت حضوری تا ساعت 13.30روزیک شنبه مورخ 23/05/1401. به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان خاقانی نبش خیابان مدرس تحویل داده شود .

4 : تاریخ باز گشایی پاکات در ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 24/05/1401 در محل اتاق جلسه سازمان خواهد بود

5 : سازمان در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار است.

6 : سایر شرایط و جزییات و مزایای مربوط به اقساط در اسناد مزایده مندرج می باشد .

 

     روابط عمومی                                                                                                                                                                               

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز

                                                                        ارزیابی املاک سازمان

 

 

ردیف

کاربری

آدرس

مساحت

مترمربع

ارزش ریالی کل برحسب  متر مربع

پنج درصد واریزی حسب ارزش کل بر حسب ریال

1

سرقفلی تجاری

زعفرانیه کومه زعفرانیه

45/62همکف

80/58 بالکن

000/000/570/23+

000/000/580/4کل قیمت000/000/150/28 ریال

 

5%واریزی

000/500/407/1

2

قطعه زمین مسکونی

میدان ساعت ، تربیت ، کوچه پناهی ، پلاک 44

29/408

000/000/650/61

5 % واریزی

000/500/082/3

3

خدماتی

نرسیده به آبرسان ، نبش کوچه کلانتری ایستگاه مترو ، طبقه سه واحد خدماتی شماره یک

117

000/000/705/42

5 % واریزی

000/250/135/2

4

خدماتی

نرسیده به آبرسان ، نبش کوچه کلانتری ایستگاه مترو ، طبقه سه واحد خدماتی شماره چهار

57

000/000/950/19

5 % واریزی

000/500/997

5

واحد آپارتمان مسکونی

کوی ولیعصر (ع) انتهای خیابان مصدق ،برج سایه ،طبقه اول مسکونی

198

000/000/140/85

5 % واریزی

000/000/257/4

6

واحد آپارتمان مسکونی

جاده ائل گلی ، جنب دفتر وزارت خارجه پروژهزار واحدی شمس ، بلوک Aشرقی طبقه 7 واحد 2

168

000/000/300/34

5 % واریزی

000/000/715/1

7

واحد آپارتمان مسکونی

جاده ائل گلی ، جنب دفتر وزارت خارجه پروژه هزار واحدی شمس ، بلوک Aشرقی طبقه 7 واحد5

164

000/000/500/33

5 % واریزی

000/000/675/1

8

تجاری

زعفرانیه ، فرهنگیان ، بر خیابان 24 متری ، نبش 8 متری 22، طبقه همکف

02/38همکف

28/19 بالکن

330/333/318/2+

670/666/591/11کل قیمت 000/000/910/13

 

5% واریزی

000/500/695

9

تجاری

زعفرانیه کوی شبنم ، 17 متری ، روبروی 10 متری 50شرقی ، پلاک 4 طبقه همکف

17/52

000/000/650/15

5 % واریزی

000/500/782

10

خدماتی

خیابان آزادی ، نبش خیابان شهید جدیری جنوبی، پروژه پارکینگ میکانیزه امام رضا (ع)واحد خدماتی در طبقه 7با حق استفاده از پارکینگ مکانیزه

37/72

000/000/800/28

5 % واریزی

000/000/440/1

11

مالکیت و سرقفلی

خیابان زبر دست ، مجتمع مهدیه (الهیه)زیر زمین اول واحد تجاری

3/694

000/000/800/121

5 % واریزی

000/000/090/6

12

سرقفلی تجاری

خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A2

65/28

000/000/780/6

5 % واریزی

000/000/339

13

سرقفلی تجاری

خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A3

65/28

000/000/780/6

5 % واریزی

000/000/339

14

سرقفلی تجاری

خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A4

4/59

000/000/250/13

5 % واریزی

000/500/662

15

سرقفلی تجاری

خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A7

6/26

000/000/584/6

5 % واریزی

000/200/329

16

سرقفلی تجاری

خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A8

2/27

000/000/729/6

5 % واریزی

000/450/336

17

سرقفلی تجاری

خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A9

9/26

000/000/935/6

5 % واریزی

000/750/346

18

سرقفلی تجاری

خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A10

05/26

000/500/712/6

5 % واریزی

000/625/335

19

سرقفلی تجاری

خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A11

05/26

000/000/985/6

5 % واریزی

000/250/349

20

قطعه زمین مسکونی

شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 42

234

000/000/820/18

5 % واریزی

000/000/941

21

قطعه زمین مسکونی

شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 35

234

000/000/500/16

5 % واریزی

000/000/825

22

قطعه زمین مسکونی

شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 27

210

000/000/000/15

5 % واریزی

000/000/750

23

قطعه زمین مسکونی

فاز سه مصلاء قطعه 577

200

000/000/500/26

5 % واریزی

000/000/325/1

24

قطعه زمین صنعتی

جاده مایان ، شهرک صنفی صنعتی مایان ، قطعه زمین شماره 1113

261

000/000/850/8

5 % واریزی

000/500/442

25

قطعه زمین صنعتی

جاده مایان ، شهرک صنفی صنعتی مایان ، قطعه زمین شماره 1135

200

000/000/712/7

5 % واریزی

000/600/385

26

سرقفلی تجاری

همکف پاساژ امریه

77/13

000/000/200/5

5 % واریزی

000/000/260

27

قطعه زمین مسکونی

شهرک ارم ، بالاتر از کلانتری ، خیابان 24 متری

6/207

000/000/000/43

5 % واریزی

000/000/150/2

28

قطعه زمین مسکونی

شهرک ارم ، بالاتر از کلانتری ، خیابان 24 متری

9/244

000/000/450/49

5 % واریزی

000/500/472/2

29

خدماتی

ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه دوم

75/89

000/500/747/54

5 % واریزی

000/375/737/2

30

خدماتی

ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه سوم

75/89

000/500/747/54

5 % واریزی

000/375/737/2

31

 

خدماتی

ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه چهارم

75/89

000/500/747/54

5 % واریزی

000/375/737/2

32

خدماتی

ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه پنجم

75/89

000/500/747/54

5 % واریزی

000/375/737/2

33

اجاره سالنهای ورزشی

وادی رحمت جنب پمپ بنزین

............

000/000/200/4

5 % واریزی    

000/000/210 ریال                                                             

 

 


تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است