شهدای عباسی
ایستگاه:
19 شهدای عباسی
مسئول ایستگاه:
سرآتشیار میرمحمدجبرئیل موسوی
آدرس:
عباسی، ایستگاه حاج هاشم، جنب پارک چشم انداز
شماره تماس:
041-35270230
شماره تماس:
041-35270231

تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی