جمعه ۱۱ فروردین
بهنام اصلی زاده
عنوان:
آتش پاد دوم بهنام اصلی زاده
سمت:
جانشین مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت شهری
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان شهرداری تبریز
✓ مدیر حراست شهرداری مناطق 2، 4، 5 و 6
✓ قائم مقام و معاون مالی اداری شرکت اتوبوسرانی
✓ مدیر ارتباطات رادیوئی حراست و سامانه 137 شهرداری تبریز
✓ استاد دانشگاه مرکز علمی کاربردی شهرداری تبریز و دانشگاه آزاد بستان آباد

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی