جمعه ۱۹ خرداد
محمدحسین بختیاری
عنوان:
آتشیار محمدحسین بختیاری
سمت:
فرمانده ستاد
مدرک تحصیلی:
کارشناسی آتش نشانی و خدمات (حریق)
اهم سوابق خدمتی:
✓ افسر نگهبان
✓ افسر شیفت

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی