فرهاد حیدرزاده
عنوان:
- فرهاد حیدرزاده
سمت:
رئیس اداره مالی و حسابداری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد اقتصاد
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس حسابداری شورای کلانشهر تبریز
✓ مدیر مالی سازمان خدمات موتوری (اسبق)
✓ مسئول امور مشارکت و قرارداهای سازمان تاکسی رانی
✓ مسئول اعتبارات سازمان ترافیک
✓ نماینده اداره کل حسابرسی

تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی