جمعه ۱۹ خرداد
حجت اعظمی
عنوان:
آتش پاد سوم حجت اعظمی
سمت:
رئیس اداره مالی و حسابداری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی حسابداری
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره توسعه منابع انسانی
✓ مدیر امور مالی
✓ رئیس حسابداری
✓ مسئول امور دفتری
✓ مسئول خدمات اداری

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی