جمعه ۱۱ فروردین
رسول عبدی
عنوان:
سر آتشیار رسول عبدی
سمت:
رئیس اداره پیشگیری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد عمران
اهم سوابق خدمتی:
✓ مسئول بررسی نقشه های ایمنی ساختمانی
✓ کارشناس پیشگیری

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی