دوشنبه ۰۳ مهر
رسول عبدی
عنوان:
سر آتشیار رسول عبدی
سمت:
رئیس اداره پیشگیری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد عمران
اهم سوابق خدمتی:
✓ مسئول بررسی نقشه های ایمنی ساختمانی
✓ کارشناس پیشگیری

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی