معارفه مدیر جدید حراست
با حضور مدیر کل حراست شهرداری تبریز و مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز، مدیر جدید حراست سازمان آتش نشانی تبریز معارفه و از زحمات مدیر قبلی تقدیر شد به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز،شهابی مدیر کل حراست شهرداری تبریز در آئین معارفه مدیر جدید حراست سازمان آتش نشانی تبریز گفت: حراست،حفاظت و صیانت هر مجموعه است و قطعا فعالیت در چنین سازمان امدادی نیازمند حفظ شرایط ویژه محافظتی از مجموعه است. وی ادامه داد:تسلط و اشرافیت هر فرد حراستی به موضوعات مختلف سازمانی گامی به سوی حفظ امنیت است که در نوع خود مهم و اساسی است. در خاتمه این جلسه ، آتش پاد زبردست حراست را پاسدار و حافظ منافع و آرمان و ارزش های سازمان آتش نشانی عنوان کرد و از زحمات مهندس حامد غلام پور قدردانی و با اعطاء حکم مدیریت از سوی حراست شهرداری تبریز،سید مهدی جوادی حسینی به سمت مدیر جدید این حوزه معرفی شد ...
مزایده املاک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هئیت مدیره محترم سازمان به شماره 11/3873 مورخه 29/02/1401 املاک مشروحه زیر را مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به اجاره و یا فروش واگذار نمائید.لازم به ذکر است کلیه مراحل بر گزاری مزایده ، اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و باز گشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)انجام خواهد شد. متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مزایا و مشخصات از تاریخ درج این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه و پس از تایید و بار گذاری مشخصات نسبت به درج و ارسال پاکات ب و ج از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. 1 : مهلت دریافت اسناد مزایده از روز دو شنبه مورخه03/05/1401 تا ساعت 14.30روز دو شنبه مورخ13/05/1401 از طریق سامانه ستاد 2 : مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت 14.30روز دوشنبه مورخ 13/05/1401 تا ساعت 14.30 روز یک شنبه مورخ 23/05/1401 3 : سپرده شرکت در مزایده (معادل 5%مبلغ کل پایه ) باید نقداٌ به حساب شماره حساب 1006166382 با شماره شبای IR760610000000001006166382نزد بانک شهر بنام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز واریز و به صورت حضوری تا ساعت 13.30روزیک شنبه مورخ 23/05/1401. به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان خاقانی نبش خیابان مدرس تحویل داده شود . 4 : تاریخ باز گشایی پاکات در ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 24/05/1401 در محل اتاق جلسه سازمان خواهد بود 5 : سازمان در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار است. 6 : سایر شرایط و جزییات و مزایای مربوط به اقساط در اسناد مزایده مندرج می باشد . روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز ارزیابی املاک سازمان ردیف کاربری آدرس مساحت مترمربع ارزش ریالی کل برحسب متر مربع پنج درصد واریزی حسب ارزش کل بر حسب ریال 1 سرقفلی تجاری زعفرانیه کومه زعفرانیه 45/62همکف 80/58 بالکن 000/000/570/23+ 000/000/580/4کل قیمت000/000/150/28 ریال 5%واریزی 000/500/407/1 2 قطعه زمین مسکونی میدان ساعت ، تربیت ، کوچه پناهی ، پلاک 44 29/408 000/000/650/61 5 % واریزی 000/500/082/3 3 خدماتی نرسیده به آبرسان ، نبش کوچه کلانتری ایستگاه مترو ، طبقه سه واحد خدماتی شماره یک 117 000/000/705/42 5 % واریزی 000/250/135/2 4 خدماتی نرسیده به آبرسان ، نبش کوچه کلانتری ایستگاه مترو ، طبقه سه واحد خدماتی شماره چهار 57 000/000/950/19 5 % واریزی 000/500/997 5 واحد آپارتمان مسکونی کوی ولیعصر (ع) انتهای خیابان مصدق ،برج سایه ،طبقه اول مسکونی 198 000/000/140/85 5 % واریزی 000/000/257/4 6 واحد آپارتمان مسکونی جاده ائل گلی ، جنب دفتر وزارت خارجه پروژهزار واحدی شمس ، بلوک Aشرقی طبقه 7 واحد 2 168 000/000/300/34 5 % واریزی 000/000/715/1 7 واحد آپارتمان مسکونی جاده ائل گلی ، جنب دفتر وزارت خارجه پروژه هزار واحدی شمس ، بلوک Aشرقی طبقه 7 واحد5 164 000/000/500/33 5 % واریزی 000/000/675/1 8 تجاری زعفرانیه ، فرهنگیان ، بر خیابان 24 متری ، نبش 8 متری 22، طبقه همکف 02/38همکف 28/19 بالکن 330/333/318/2+ 670/666/591/11کل قیمت 000/000/910/13 5% واریزی 000/500/695 9 تجاری زعفرانیه کوی شبنم ، 17 متری ، روبروی 10 متری 50شرقی ، پلاک 4 طبقه همکف 17/52 000/000/650/15 5 % واریزی 000/500/782 10 خدماتی خیابان آزادی ، نبش خیابان شهید جدیری جنوبی، پروژه پارکینگ میکانیزه امام رضا (ع)واحد خدماتی در طبقه 7با حق استفاده از پارکینگ مکانیزه 37/72 000/000/800/28 5 % واریزی 000/000/440/1 11 مالکیت و سرقفلی خیابان زبر دست ، مجتمع مهدیه (الهیه)زیر زمین اول واحد تجاری 3/694 000/000/800/121 5 % واریزی 000/000/090/6 12 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A2 65/28 000/000/780/6 5 % واریزی 000/000/339 13 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A3 65/28 000/000/780/6 5 % واریزی 000/000/339 14 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A4 4/59 000/000/250/13 5 % واریزی 000/500/662 15 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A7 6/26 000/000/584/6 5 % واریزی 000/200/329 16 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A8 2/27 000/000/729/6 5 % واریزی 000/450/336 17 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A9 9/26 000/000/935/6 5 % واریزی 000/750/346 18 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A10 05/26 000/500/712/6 5 % واریزی 000/625/335 19 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A11 05/26 000/000/985/6 5 % واریزی 000/250/349 20 قطعه زمین مسکونی شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 42 234 000/000/820/18 5 % واریزی 000/000/941 21 قطعه زمین مسکونی شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 35 234 000/000/500/16 5 % واریزی 000/000/825 22 قطعه زمین مسکونی شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 27 210 000/000/000/15 5 % واریزی 000/000/750 23 قطعه زمین مسکونی فاز سه مصلاء قطعه 577 200 000/000/500/26 5 % واریزی 000/000/325/1 24 قطعه زمین صنعتی جاده مایان ، شهرک صنفی صنعتی مایان ، قطعه زمین شماره 1113 261 000/000/850/8 5 % واریزی 000/500/442 25 قطعه زمین صنعتی جاده مایان ، شهرک صنفی صنعتی مایان ، قطعه زمین شماره 1135 200 000/000/712/7 5 % واریزی 000/600/385 26 سرقفلی تجاری همکف پاساژ امریه 77/13 000/000/200/5 5 % واریزی 000/000/260 27 قطعه زمین مسکونی شهرک ارم ، بالاتر از کلانتری ، خیابان 24 متری 6/207 000/000/000/43 5 % واریزی 000/000/150/2 28 قطعه زمین مسکونی شهرک ارم ، بالاتر از کلانتری ، خیابان 24 متری 9/244 000/000/450/49 5 % واریزی 000/500/472/2 29 خدماتی ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه دوم 75/89 000/500/747/54 5 % واریزی 000/375/737/2 30 خدماتی ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه سوم 75/89 000/500/747/54 5 % واریزی 000/375/737/2 31 خدماتی ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه چهارم 75/89 000/500/747/54 5 % واریزی 000/375/737/2 32 خدماتی ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه پنجم 75/89 000/500/747/54 5 % واریزی 000/375/737/2 33 اجاره سالنهای ورزشی وادی رحمت جنب پمپ بنزین ............ 000/000/200/4 5 % واریزی 000/000/210 ریال ...
         «  مزایده املاک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز » 
دعوت به همکاری شرکت های  معتبر ودارای صلاحیت  اجرای طرحهای آتش نشانی و خدمات ایمنی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ، از کلیه شرکت های معتبر مجری در اجرای طرحهای آتش نشانی وخدمات ایمنی ساختمانها ( سیستم های اعلام و اطفای حریق ) با سابقه کاری، دعوت به همکاری می نماید واجدین شرایط می توانند مدارک درخواستی را به شرح ذیل در پاکت سربسته به اداره حفاظت ایمنی معاونت ایمنی و پیشگیری سازمان تحویل نمایند.( مهلت ارسال مدارک تا 2هفته از تاریخ انتشار این فراخوان می باشد .) مدارک لازم: 1- مدارک مالکیت شرکت( سند ملکی یا اجاره نامه) 2- اساسنامه شرکت به همراه آخرین تغییرات اساسنامه 3- آگهی درج نام شرکت در روزنامه 4- کپی مدارک شناسایی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت 5- مجوز تاسیس از سازمان صمت 6- گواهی اداره استاندارد 7- گواهی علامت استاندارد( مربوط به لوگو و نام شرکت) 8- رزومه کاری و طرحهای اجرای شده ...
ســازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شــهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه هیات مديره محترم سازمان به شماره 13917/11 مورخه 1400/10/05 و بررسی تخصصی کمیته فنی سازمان و با تامین مالی از سوی شــهرداری کلانشهر تبريز نسبت به خريد تجهیزات و اقلام مورد نیاز واحدهای عملیاتی و پشــتیبانی سازمان به شــرح ذيل از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد. لذا از شرکت ها و اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط و دارای مجوز های قانونی دعوت می نمايد ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاريخ انتشــار اين آگهی، قیمت های پیشــنهادی خود را به صورت مکتوب و سربسته به اداره مالی سازمان واقع در تبريز خیابان خاقانی نبش خیابان مدرس طبقه ۲ تحويل گردد ضمنا سازمان در رد يا قبول پیشــنهادات مختار خواهد بود و شرکت در مناقصه به منزله رد یا قبول پیشنهادات نخواهد بود. توضیحات: شرکت در مناقصه به صورت کلی يا جزئی آزاد می باشدمتقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از دفترچه مشخصات فنی کالا به آدرس اینترنتی www.tabriz125.ir مراجعه و با شماره تلفن 04135231114 و شماره همراه 09144788669 تماس بگیرند. نحوه پرداخت مبلغ به صورت 50 درصد نقد حین امضا قرارداد و 50 درصد بعد از تحویل کالا خواهد بود. مدت زمان تحویل کالا حداکثر 3 ماهه خواهد بود. شرکت کنندگان در مناقصه بایستی اسناد الکترونیکی پاکت های ب و ج را نیز از طریق سامانه ستاد با مضا الکترونیکی ثبت و ارسال نمایند. آتش پاد علیرضا زبردست مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز فرم شرایط بالن یدکی برش موتوری تجهیزات نجات هیدرولیکی تشک نجات تهویه دود چکمه حریق دستگاه تنفسی ژنراتور برق سه پایه نجات شیلنگ 1.5 شیلنگ 2.5 قایق بادی کار در ارتفاع کلاه حریق لباس حریق لباس غواصی لباس کوهستان ماسک یدکی نازل 1.5 نازل 2.5 واتر میست کوله ای لیست تجهیزات مورد نیاز سپرده شرکت در مناقصه برند تعداد شرح تجهیزات ردیف 4.200.000.000 ریال برابر مشخصات اعلامی 300 دست لباس کامل حریق(اورکت و شلوار حریق) 1 1.200.000.000 ریال Sicor ایتالیا 300 عدد کلاه حریق 2 600.000.000 ریال برابر مشخصات اعلامی 300 جفت چکمه حریق 3 5.250.000.000 ریال واترمیست کامپوزیت HNE آلمان 100 دستگاه دستگاه خاموش کننده واتر میست(AFT کوله ای) 4 2.800.000.000 ریال ست هیدرولیکی وبر کامل 10 دستگاه تجهیزات کامل نجات هیدرولیکی 5 7.500.000.000 ریال دراگر سری 7000 200 دستگاه دستگاه تنفسی کامل 6 1.800.000.000 ریال دراگر سری 7000 200 دستگاه بالن یدکی دستگاه تنفسی 7 850.000.000 ریال دراگر سری 7000 200 عدد ماسک یدکی دستگاه تنفسی 8 450.000.000 ریال تشک وتر SP16بالن کامپوزیت 2 دستگاه تشک نجات پرتابل 9 1.750.000.000 ریال Kong طناب خور دو وینچه 10 دستگاه سه پایه نجات 10 412.500.000 ریال برابر مشخصات اعلامی 50 عدد نازل 2.5 اینچ 11 387.500.000 ریال برابر مشخصات اعلامی 50 عدد نازل 1.5 اینچ 12 200.000.000 ریال اشباخ آلمان 100 رشته شیلنگ لاستیکی 1.5 اینچ 13 275.000.000 ریال اشباخ آلمان 100 رشته شیلنگ لاستیکی 2.5 اینچ 14 1.250.000.000 ریال Elemax ژاپن 16 کیلووات 10 دستگاه ژنراتور برق 3 فاز 15 1.100.000.000 ریال جت فن ایرانی 20 دستگاه دستگاه تهویه و تخلیه دود 16 1.500.000.000 ریال اشتل آلمان 20 دستگاه دستگاه برش موتوری(اره اتشی) 17 510.000.000 ریال آکوالانگ 10 ست لباس کامل غواصی با متعلقات مربوطه 18 500.000.000 ریال کوئیک سیلور با موتور یاماها 1 دستگاه قایق بادی 19 50.000.000 ریال گایا ایرانی 10 دست لباس مخصوص کوهستان 20 150.000.000 ریال پتزل 10 ست تجهیزات انفرادی کار در ارتفاع 21 ...
مناقصه عمومی سازمان آتش نشانی
تعدادکل اخبار این دسته: 21

تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی