دوشنبه ۱۷ بهمن
شهدای مارالان
ایستگاه:
12 شهدای مارالان
مسئول ایستگاه:
آتشیار جعفر یحیی پور
آدرس:
کمربند میانی، میدان پیشقدم، خیایان عطار نیشاپوری
شماره تماس:
041-35451818
شماره تماس:
041-35451819

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی