دوشنبه ۰۳ مهر
شهدای یکه دکان
ایستگاه:
3 شهدای یکه دکان
مسئول ایستگاه:
آتشیار یوسف حسین خانی
آدرس:
بلوار ستارخان، خیابان فرودگاه
شماره تماس:
041-32663998
شماره تماس:
041-32663999

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی