دکتر سعید صالح نیا
عنوان:
- دکتر سعید صالح نیا
سمت:
مدیرعامل سازمان
مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی مدیریت حمل و نقل DBA
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدیرکل حوزه شهردار
✓ مدیر حوزه مالی و اقتصادی شهرداری تبریز
✓ مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز
✓ عضو هیات مدیره باشگاه ورزشی شهرداری تبریز

تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی