جمعه ۱۱ فروردین
اکبر دشتی
عنوان:
آتش پاد سوم اکبر دشتی
سمت:
معاون عملیات
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت
اهم سوابق خدمتی:
✓ جانشین معاون عملیات و فرمانده ستاد
✓ سخنگوی سازمان
✓ مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی آتش نشانی
✓ کارشناس مسئول آموزش
✓ فرمانده شیفت

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی