اکبر دشتی
عنوان:
آتش پاد سوم اکبر دشتی
سمت:
معاون عملیات
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت
اهم سوابق خدمتی:
✓ جانشین معاون عملیات و فرمانده ستاد
✓ سخنگوی سازمان
✓ مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی آتش نشانی
✓ کارشناس مسئول آموزش
✓ فرمانده شیفت

تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی