دوشنبه ۰۳ مهر
اکبر دشتی
عنوان:
آتش پاد سوم اکبر دشتی
سمت:
معاون عملیات
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت
اهم سوابق خدمتی:
✓ جانشین معاون عملیات و فرمانده ستاد
✓ سخنگوی سازمان
✓ مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی آتش نشانی
✓ کارشناس مسئول آموزش
✓ فرمانده شیفت

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی