دوشنبه ۲۹ شهریور
پرویز هاتفی
عنوان:
- پرویز هاتفی
سمت:
معاون ایمنی و پیشگیری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی معماری بافت های فرسوده
اهم سوابق خدمتی:
✓ کارشناس حراست منطقه 2
✓ کارشناس حراست دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز
✓ مسئول دبیرخانه محرمانه اداره کل حراست شهرداری تبریز
✓ مدیر حراست سازمان آرامستان های شهرداری تبریز
✓ مدیر حراست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است