دوشنبه ۰۳ مهر
علیرضا نامور
عنوان:
آتش پاد سوم علیرضا نامور
سمت:
معاون ایمنی و پیشگیری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی عمران
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره پیشگیری
✓ رئیس اداره ایمن، فنی و شهرسازی (پیشگیری)
✓ مسئول امور مهندسین ناظر و شرکت های مجری
✓ معاون اداره پیشگیری
لیست شرکت های اعلام حریق
لیست شرکت های اعلام حریق


تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی