علیرضا نامور
عنوان:
آتش پاد سوم علیرضا نامور
سمت:
معاون ایمنی و پیشگیری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی عمران
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره پیشگیری
✓ رئیس اداره ایمن، فنی و شهرسازی (پیشگیری)
✓ مسئول امور مهندسین ناظر و شرکت های مجری
✓ معاون اداره پیشگیری
لیست شرکت های اعلام حریق
لیست شرکت های اعلام حریق


تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی