دوشنبه ۰۳ مهر
علیرضا سلطانی
عنوان:
- علیرضا سلطانی
سمت:
رئیس مرکز علمی و کاربردی آتش نشانی
مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی (PHD) جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اهم سوابق خدمتی:
✓ رییس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز
✓ رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تبریز
✓ مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز
✓ معاون فنی سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی