دوشنبه ۲۹ شهریور
وحید علی پور
عنوان:
آتش پاد سوم وحید علی پور
سمت:
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
مدرک تحصیلی:
دکتری معماری سیستم های کامپیوتری
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدیر حراست منطقه 4 شهرداری
✓ مشاور معاون وزیر صنایع و معادن
✓ مدیر حراست صنایع و معادن استان
✓ معاون مالی اداری منطقه 9 شهرداری
✓ معاون مالی اداری سازمان خدمات موتوری و تاکسیرانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در سال 1399-1400


تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است