جمعه ۱۵ مهر
داود هوشنگ روشنک
عنوان:
- داود هوشنگ روشنک
سمت:
رئیس اداره ارتباطات
مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدیر فرهنگ سرای الغدیر
✓ معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز
✓ معاون آموزش و پژوهش حوزه هنری آذربایجان شرقی
✓ عضو انجمن علمی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی ایران
✓ سخنران سیزدهمین نشست مجمع امور اقوام و اقلیت های حقوق بشر

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است