بابک نظری
عنوان:
سر آتشیار بابک نظری
سمت:
رئیس اداره تربیت بدنی و آموزش
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان
✓ مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی سازمان
✓ مسئول آموزش درون سازمانی
✓ کارشناس مرکز آموزشی سازمان
✓ جانشین شیفت

تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی