جمعه ۱۱ فروردین
حسن نوجوان
عنوان:
آتشیار حسن نوجوان
سمت:
رئیس اداره تربیت بدنی و آموزش
مدرک تحصیلی:
کارشناسی حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
اهم سوابق خدمتی:
✓ مسئول آموزش های برون سازمان
✓ افسر شیفت عملیاتی
✓ کارشناس آموزش
✓ مسئول دبیرخانه و بایگانی
✓ مسئول فنی تجهیزات عملیات

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی