جمعه ۱۸ آذر
فرهاد فرهادی کیا
عنوان:
آتش پاد سوم فرهاد فرهادی کیا
سمت:
رئیس اداره تربیت بدنی و آموزش
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ایمنی و اطفای حریق
اهم سوابق خدمتی:
✓ مسئول محیط زیست سازمان آتش نشانی
✓ مسئول پرسنل وظیفه آتش نشانی
✓ کارشناس آموزش های تخصصی
✓ افسر شیفت

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است