جمعه ۱۱ فروردین
سرباز شهید
ایستگاه:
20 سرباز شهید
مسئول ایستگاه:
آتشیار خلیل غفاری
آدرس:
خیابان سرباز شهید، کوی پیروز، بالاتر از کانون فکری کودک و نوجوان
شماره تماس:
041-32336084
شماره تماس:
041-32336539

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی