جمعه ۱۱ فروردین
مهدی اسدی
عنوان:
آتشیار مهدی اسدی
سمت:
رئیس اداره حقوقی
مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره حقوقی و پیمان های آتش نشانی

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی