دوشنبه ۰۳ مهر
مهدی اسدی
عنوان:
آتشیار مهدی اسدی
سمت:
رئیس اداره حقوقی
مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره حقوقی و پیمان های آتش نشانی

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی