جمعه ۱۱ فروردین
شهدای یاغچیان
ایستگاه:
8 شهدای یاغچیان
مسئول ایستگاه:
آتشیار سعید جلیلی
آدرس:
شهرک یاغچیان، بلوار طوبی
شماره تماس:
041-33841188
شماره تماس:
041-33841199

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی