جمعه ۱۱ فروردین
شهدای ولیعصر
ایستگاه:
5 شهدای ولیعصر
مسئول ایستگاه:
آتشیار اکبر عابدینی
آدرس:
بلوار 29 بهمن، خیابان آذری
شماره تماس:
041-33309999
شماره تماس:
041-33304444

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی