بهزاد آزادی
عنوان:
آتشیار بهزاد آزادی
سمت:
رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه
مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور تبریز
✓ مدرس دانشگاه سراسری تبریز
✓ مدرس دانشگاه علمی کاربردی تبریز
✓ مسئول تربیت بدنی آتش نشانی
✓ کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزشی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در سال 1399-1401


تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی