جمعه ۱۹ خرداد
محمدحسن سربازان
عنوان:
آتشیار دوم محمدحسن سربازان
سمت:
رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-ارزیابی و آمایش
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه آتش نشانی
✓ رئیس اداره بهداشت ایمنی و محیط زیست سازمان پسماند
✓ مدیر پژوهش و توسعه سازمان پسماند
✓ مدیر کارگروه محیط زیست مرکز مطالعات و برنامه ریزی
✓ مسئول نظارت بر مدیریت پسماندهای صنعتی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در سال 1399-1401


تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی