دوشنبه ۰۳ مهر
بهزاد آزادی
عنوان:
آتشیار دوم بهزاد آزادی
سمت:
رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه
مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور تبریز
✓ مدرس دانشگاه سراسری تبریز
✓ مدرس دانشگاه علمی کاربردی تبریز
✓ مسئول تربیت بدنی آتش نشانی
✓ کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزشی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی
اولویت های پژوهشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در سال 1399-1401


تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی