شهدای نیروی هوایی
ایستگاه:
16 شهدای نیروی هوایی
مسئول ایستگاه:
آتشیار کاظم بهبودی
آدرس:
آذربایجان به طرف فرودگاه، جنب پل آجی چای
شماره تماس:
041-32611118
شماره تماس:
041-32611119

تماس با 125

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

برج یانقین

آدرس: تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 34478418-041
نمابر: 34487106-041
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5176816398
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه:

داریوش مهدی پور یقینی