جمعه ۱۱ فروردین
شهدای مدافع حرم
ایستگاه:
23 شهدای مدافع حرم
مسئول ایستگاه:
آتشیار سوم عسگر دهقان
آدرس:
اتوبان پاسداران، اول کوی نصر
شماره تماس:
041-36628502
شماره تماس:
041-36628431

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی