جمعه ۱۱ فروردین
شهدای مایان
ایستگاه:
13 شهدای مایان
مسئول ایستگاه:
آتشیار میرفرهاد حسینی
آدرس:
جاده مایان، ابتدای شهرک مبل و خودروی تبریز
شماره تماس:
041-32853334
شماره تماس:
041-32853335

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی