جمعه ۱۱ فروردین
شهدای آتش نشان
ایستگاه:
9 شهدای آتش نشان
مسئول ایستگاه:
آتشیار دوم احد پژوهی
آدرس:
میدان بسیج
شماره تماس:
041-36376061
شماره تماس:
041-36376060

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی