جمعه ۱۸ آذر
شهدای میرداماد
ایستگاه:
22 شهدای میرداماد
مسئول ایستگاه:
سرآتشیار رسول مرادزاده
آدرس:
میرداماد، آخر بلوار دکتر حسابی، نرسیده به اتوبان شهید کسایی
شماره تماس:
041-33831552
شماره تماس:
041-33831553

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است