جمعه ۱۱ فروردین
شهدای بازار
ایستگاه:
11 شهدای بازار
مسئول ایستگاه:
آتشیار سعید زاهدی اصل
آدرس:
آخر خیابان راسته کوچه (مطهری)
شماره تماس:
041-35260505
شماره تماس:
041-35260606

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی