دوشنبه ۲۹ شهریور
کارگاه های آموزشی با رویکرد عملیاتی،زمینه ساز توانمندی عملیات امدادی است
دوشنبه 1400/6/15
کارگاه های آموزشی با رویکرد عملیاتی،زمینه ساز توانمندی عملیات امدادی است

آتش پاد دوم مهندس بهنام اصلی زاده جانشین مدیر عامل سازمان آتش نشانی در بازدید از کارگاه آموزشی عملیاتی آتش نشانان که در محل ایستگاه آموزشی تخصصی منطقه صنفی صنعتی مایان برگزار شد ، نقش اجرای این کارگاه ها را زمینه سازی رشد و توانمندی عملیاتی موثر عنوان کرد

به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، آتش پا دوم اصلی زاده با تاکید بر اینکه کارگاه های آموزشی با رویکرد عملیاتی ، زمینه ساز رشد و توانمندی عملیات های امدادی است افزود:

تلاش حوزه معاونت عملیات در راستای زمینه سازی برای توانمندی آتش نشانان گامی موثر در سازمان آتش نشانی است که بهره گیری از تجارب متخصصین این حوزه دیگر اقدام راستین برای پیشبرد و دست یابی به این هدف است.

وی ادامه داد:

رویارویی آتش نشانان به ویژه پرسنل جدیدالورود نیازمند توانمند سازی و توجه ویژه است،چراکه ساخت وساز های عمودی شهری با تصرفات تجاری، مسکونی و ... همزمان با رشد جمعیت در حال رشد است و در صورت وقوع حادثه نیازمند کسب تجاربی مشابه در این زمینه است و اقدامات آموزشی فعلی، آینده ایمن شهر را رقم خواهد زد.

آتش پاد دوم اصلی زاده متذکر شد؛ تمامی امکانات آموزشی برای توانمند سازی و ارتقاء سطح دانش در بین آتش نشانان است و تداوم و پشتکار آتش نشانان در این راستا برای کسب نتایج بهینه مهم و ضروری است.


تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است