جمعه ۱۸ آذر

مزایده املاک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هئیت مدیره محترم سازمان به شماره 11/3873 مورخه 29/02/1401 املاک مشروحه زیر را مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به اجاره و یا فروش واگذار نمائید.لازم به ذکر است کلیه مراحل بر گزاری مزایده ، اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و باز گشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)انجام خواهد شد. متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مزایا و مشخصات از تاریخ درج این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه و پس از تایید و بار گذاری مشخصات نسبت به درج و ارسال پاکات ب و ج از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. 1 : مهلت دریافت اسناد مزایده از روز دو شنبه مورخه03/05/1401 تا ساعت 14.30روز دو شنبه مورخ13/05/1401 از طریق سامانه ستاد 2 : مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت 14.30روز دوشنبه مورخ 13/05/1401 تا ساعت 14.30 روز یک شنبه مورخ 23/05/1401 3 : سپرده شرکت در مزایده (معادل 5%مبلغ کل پایه ) باید نقداٌ به حساب شماره حساب 1006166382 با شماره شبای IR760610000000001006166382نزد بانک شهر بنام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز واریز و به صورت حضوری تا ساعت 13.30روزیک شنبه مورخ 23/05/1401. به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان خاقانی نبش خیابان مدرس تحویل داده شود . 4 : تاریخ باز گشایی پاکات در ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 24/05/1401 در محل اتاق جلسه سازمان خواهد بود 5 : سازمان در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار است. 6 : سایر شرایط و جزییات و مزایای مربوط به اقساط در اسناد مزایده مندرج می باشد . روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز ارزیابی املاک سازمان ردیف کاربری آدرس مساحت مترمربع ارزش ریالی کل برحسب متر مربع پنج درصد واریزی حسب ارزش کل بر حسب ریال 1 سرقفلی تجاری زعفرانیه کومه زعفرانیه 45/62همکف 80/58 بالکن 000/000/570/23+ 000/000/580/4کل قیمت000/000/150/28 ریال 5%واریزی 000/500/407/1 2 قطعه زمین مسکونی میدان ساعت ، تربیت ، کوچه پناهی ، پلاک 44 29/408 000/000/650/61 5 % واریزی 000/500/082/3 3 خدماتی نرسیده به آبرسان ، نبش کوچه کلانتری ایستگاه مترو ، طبقه سه واحد خدماتی شماره یک 117 000/000/705/42 5 % واریزی 000/250/135/2 4 خدماتی نرسیده به آبرسان ، نبش کوچه کلانتری ایستگاه مترو ، طبقه سه واحد خدماتی شماره چهار 57 000/000/950/19 5 % واریزی 000/500/997 5 واحد آپارتمان مسکونی کوی ولیعصر (ع) انتهای خیابان مصدق ،برج سایه ،طبقه اول مسکونی 198 000/000/140/85 5 % واریزی 000/000/257/4 6 واحد آپارتمان مسکونی جاده ائل گلی ، جنب دفتر وزارت خارجه پروژهزار واحدی شمس ، بلوک Aشرقی طبقه 7 واحد 2 168 000/000/300/34 5 % واریزی 000/000/715/1 7 واحد آپارتمان مسکونی جاده ائل گلی ، جنب دفتر وزارت خارجه پروژه هزار واحدی شمس ، بلوک Aشرقی طبقه 7 واحد5 164 000/000/500/33 5 % واریزی 000/000/675/1 8 تجاری زعفرانیه ، فرهنگیان ، بر خیابان 24 متری ، نبش 8 متری 22، طبقه همکف 02/38همکف 28/19 بالکن 330/333/318/2+ 670/666/591/11کل قیمت 000/000/910/13 5% واریزی 000/500/695 9 تجاری زعفرانیه کوی شبنم ، 17 متری ، روبروی 10 متری 50شرقی ، پلاک 4 طبقه همکف 17/52 000/000/650/15 5 % واریزی 000/500/782 10 خدماتی خیابان آزادی ، نبش خیابان شهید جدیری جنوبی، پروژه پارکینگ میکانیزه امام رضا (ع)واحد خدماتی در طبقه 7با حق استفاده از پارکینگ مکانیزه 37/72 000/000/800/28 5 % واریزی 000/000/440/1 11 مالکیت و سرقفلی خیابان زبر دست ، مجتمع مهدیه (الهیه)زیر زمین اول واحد تجاری 3/694 000/000/800/121 5 % واریزی 000/000/090/6 12 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A2 65/28 000/000/780/6 5 % واریزی 000/000/339 13 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A3 65/28 000/000/780/6 5 % واریزی 000/000/339 14 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A4 4/59 000/000/250/13 5 % واریزی 000/500/662 15 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A7 6/26 000/000/584/6 5 % واریزی 000/200/329 16 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A8 2/27 000/000/729/6 5 % واریزی 000/450/336 17 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A9 9/26 000/000/935/6 5 % واریزی 000/750/346 18 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A10 05/26 000/500/712/6 5 % واریزی 000/625/335 19 سرقفلی تجاری خیابان گجیل ،پاساژ همشهری ، واحد A11 05/26 000/000/985/6 5 % واریزی 000/250/349 20 قطعه زمین مسکونی شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 42 234 000/000/820/18 5 % واریزی 000/000/941 21 قطعه زمین مسکونی شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 35 234 000/000/500/16 5 % واریزی 000/000/825 22 قطعه زمین مسکونی شهرک فجر قطعه زمین مسکونی به شماره 27 210 000/000/000/15 5 % واریزی 000/000/750 23 قطعه زمین مسکونی فاز سه مصلاء قطعه 577 200 000/000/500/26 5 % واریزی 000/000/325/1 24 قطعه زمین صنعتی جاده مایان ، شهرک صنفی صنعتی مایان ، قطعه زمین شماره 1113 261 000/000/850/8 5 % واریزی 000/500/442 25 قطعه زمین صنعتی جاده مایان ، شهرک صنفی صنعتی مایان ، قطعه زمین شماره 1135 200 000/000/712/7 5 % واریزی 000/600/385 26 سرقفلی تجاری همکف پاساژ امریه 77/13 000/000/200/5 5 % واریزی 000/000/260 27 قطعه زمین مسکونی شهرک ارم ، بالاتر از کلانتری ، خیابان 24 متری 6/207 000/000/000/43 5 % واریزی 000/000/150/2 28 قطعه زمین مسکونی شهرک ارم ، بالاتر از کلانتری ، خیابان 24 متری 9/244 000/000/450/49 5 % واریزی 000/500/472/2 29 خدماتی ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه دوم 75/89 000/500/747/54 5 % واریزی 000/375/737/2 30 خدماتی ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه سوم 75/89 000/500/747/54 5 % واریزی 000/375/737/2 31 خدماتی ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه چهارم 75/89 000/500/747/54 5 % واریزی 000/375/737/2 32 خدماتی ولیعصر ، ساختمان پزشکان 2 طبقه پنجم 75/89 000/500/747/54 5 % واریزی 000/375/737/2 33 اجاره سالنهای ورزشی وادی رحمت جنب پمپ بنزین ............ 000/000/200/4 5 % واریزی 000/000/210 ریال ...
         «  مزایده املاک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز » 
آمادگی تبریز برای میزبانی شایسته المپیاد آتش نشانان کشور
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از آمادگی کامل برای میزبانی شایسته و برگزاری بی عیب و نقص سیزدهمین المپیاد ورزشی و عملیاتی آتشانان کشور خبر داد . آتش پاد دکتر علیرضا زبردست ضمن حضور در ایستگاه شماره 7 آتش نشانی تبریز و برگزاری جلسه کمیته برگزاری المپیاد ، از تمرینات تیم المپیادی آتش نشانی تبریز بازدید کرد. وی با اشاره به سطح مسابقات و شرکت تمام تیم های قدرتمند کشوری اعلام کرد: تیم تبریز شایستگی کسب مقام ارزشمند در این المپیاد را دارد و با توجه به تجربه و سابقه اعضای تیم در مسابقات مختلف چشم به راه موفقیت و سربلندی آتش نشانان تبریز در این دوره از مسابقات هستیم . مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز همچنین در جلسه ستاد برگزاری المپیاد سیزدهمین با ابلاغ مسئولیت کمیته های مختلف و جدول تقسیم کار آنان از سیزدهمین المپیاد ورزشی و عملیاتی آتش نشانان کشور به عنوان یک عملیات یاد کرد و آمادگی و توانمندی تک تک اعضای کمیته های مربوطه را سند موفقیت و میزبانی شایسته تبریز برای این رویداد ملی عنوان کرد. آتش پاد دکتر علیرضا زبردست از پیش بینی حضور 40 تیم از یکصد شهر ایران در این دوره از مسابقات خبر داد و افزود: ثبت نام تیم های شرکت کننده از پنجم مرداد سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به تبریز آغاز می شود و افتتاحیه مسابقات نیز روز پنجم شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد. وی همچنین زمان برگزاری مراسم اختتامیه سیزدهمین المپیاد ورزشی و عملیاتی آتشانان کشور را روز هشتم شهریور ماه اعلام کرد. لازم به ذکر همزمان با برگزاری المپیاد آتش نشانان ، نشست مشترک مدیران عامل آتش نشانی های مراکز استان ها در تبریز برگزار خواهد شد. ...
سیزدهمین المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان کشور شهریور ماه سال جاری در تبریز برگزار می شود مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در این باره اعلام کرد: تمهیدات لازم برای انجام المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان انجام شده و این رخداد ملی شهریور ماه سال جاری در تبربز برگزار می شود . آتش پاد دکتر علیرضا زبردست با اشاره به انجام مراحل مقدماتی شامل تشکیل تیم های داوری و اکیپ های اجرایی، بررسی و موقعیت یابی مکان های برگزاری مسابقات و تعامل با ادارات و نهاد های مرتبط از اهتمام ویژه شهردار تبریز به این دوره و حمایت قاطع ایشان در تجهیز ، انجام خدمت و ماموریت و پیشرفت آتش نشانی تبریز قدردانی کرد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز همچنین به تشریح توافقات انجام یافته در نشست مشترک با مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی پرداخت و اعلام کرد: خوشبختانه نگاه دو مجموعه آتش نشانی تبریز و اداره کل ورزش و جوانان در این حوزه همسو و همراستا است و شیوه های تعامل و نحوه همکاری دو مجموعه در نشست مشترک بررسی شده و به لطف الهی و با هماهنگی و همکاری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی شاهد برگزاری یک المپیاد ماندگار در تبریز خواهیم بود. وی استفاده از تیم های تخصصی داوری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در بخش های عمومی سیزدهمین المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان کشور برمبنای آخرین متدهای داوری در سطح ملی و بین المللی را یکی از عوامل موثر در سطح مسابقات برشمرد. آتش پاد دکتر علیرضا زبردست افزود: این المپیاد در چهار بخش: آبرسانی با پمپ ، دو یکصد متر با مانع ، دو چهار در صد متر امدادی و چالش ویژه آتش نشانان (fcc) طی روزهای 5 تا 8 شهریور ماه برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است نفرات برتر سیزدهمین المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان کشور (ویژه یکصدو هشتادمین سال فعالیت آتش نشانی در تبریز و ایران) روز هشتم شهریور ماه معرفی خواهند شد . ...
تبریز میزبان سیزدهمین المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان کشور
طرح جامع مطالعاتی پدافند غیر عامل شهرداری تبریز تدوین می شود.
طرح جامع مطالعاتی پدافند غیر عامل شهرداری تبریز تدوین می شود. مدیر پدافند غیر عامل شهرداری تبریز از تدوین طرح جامع مطالعاتی پدافند غیر عامل شهرداری تبریز با همکاری سازمان آتش نشانی و خئمات ایمنی شهرداری تبریز خبر داد . حسین آذرنیا در دیدار با آتش پاد دکتر علیرضا زبردست از تششکیل کارگروه ویژه تدوین طرح جامع مطالعاتی پدافند غیر عامل شهرداری تبریز به همت دو مجموعه خبر داد و افزود: پدافند غیر عامل و آتش نشانی دو نهاد همسو با اهداف نزدیک بهم هستند و بذدون شک تدوین این طرح می تواند موجب آرامش مردم و ارتقای سطح ایمنی در سطح شهر شود . مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خئمات ایمنی شهرداری تبریز نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از شروع چنین گام مهم در مجموعه شهرداری تبریز از آمادگی برای همکاری و همراهی همه جانبه توسط کارشناسان برجسته آتش نشانی خبر داد و افزود: نگرش جامع و تدوین نقشه راه برای رسین به اهداف متعالی همیشه مد نتظر آتش نشانی تبریز بوده و بدون شک تشکیل چنین کارگروهی منشا اثربخشی و رسیدن سریعتر و کم هزینه تر به اهداف خواهد بود. ...
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ، از کلیه شرکت های معتبر مجری در اجرای طرحهای آتش نشانی وخدمات ایمنی ساختمانها ( سیستم های اعلام و اطفای حریق ) با سابقه کاری، دعوت به همکاری می نماید واجدین شرایط می توانند مدارک درخواستی را به شرح ذیل در پاکت سربسته به اداره حفاظت ایمنی معاونت ایمنی و پیشگیری سازمان تحویل نمایند.( مهلت ارسال مدارک تا 2هفته از تاریخ انتشار این فراخوان می باشد .) مدارک لازم: 1- مدارک مالکیت شرکت( سند ملکی یا اجاره نامه) 2- اساسنامه شرکت به همراه آخرین تغییرات اساسنامه 3- آگهی درج نام شرکت در روزنامه 4- کپی مدارک شناسایی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت 5- مجوز تاسیس از سازمان صمت 6- گواهی اداره استاندارد 7- گواهی علامت استاندارد( مربوط به لوگو و نام شرکت) 8- رزومه کاری و طرحهای اجرای شده ...
دعوت به همکاری شرکت های  معتبر ودارای صلاحیت  اجرای طرحهای آتش نشانی و خدمات ایمنی
آتش نشانی نماد برادری و سمبل کار برای رضای خداست
آتش نشانی نماد برادری و سمبل کار برای رضای خداست همزمان با برپایی بیست و سه ایستگاه صلواتی در پایگاه های آتش نشانی تبریز، جشن عید غدیر در ایستگاه شماره یک (مقر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز) برگزار شد به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز رئیس ستاد نماز جمعه تبریزدر این مراسم آتش نشانی را نماد برادری و سمبل کار برای رضای خدا دانست. حجت الاسلام سید عباس موسوی شناس ، تلاش مخلصانه و شبانه روزی آتش نشانان را نشات گرفته از توسل به حضرات معصومین (ع) بویژه پیشوای متقیان جهان حضرت امیرالمومنین علی (ع) عنوان کرد و نجات انسان ها به دست آتش نشانان را موهبتی الهی دانست. رئیس سابق عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمالغرب نبروی زمینی ارتش همچنین از همت و ابتکار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در برپایی ایستگای صلواتی در تمام ایستگاهای آتش نشانی قدردانی کرد و انسجام و برنامه ریزی دقیق و حساب شده این مجموعه در تمام اقدامات بویژه در مناسبت های مذهبی، تقویمی و حوادث و سوانح سطح شهر را نشانه ای از آمادگی همه جانبه و ایثارگری آتش نشانان برشمرد. لازم به ذکر است برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع نذری به همت آتش نشانان ایستگاه های بیست و سه گانه آتش نشانی تبریز با استقبال پر شور مردم همراه بوده و آتش نشانی تبریز بیشترین تعداد برنامه به مناسبت عید سعید غدیر خم را در شهر تبریز داشته است. ...
دینداری و حب اهل بیت (ع) بارزترین شاخصه آتش نشانان است جشن عید سعید غد یر خم با حضور اقشار مختلف مردم در ایستگاه شماره یک آتش نشانی تبریز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریزدر این نشست آتش پاد دوم مهندس بهنام اصلی زاده قائم مقام سازمان آتش نشانی تبریز با اشاره به اقدام خود جوش و ارزنده ایستگاه های بیست و سه گانه آتش نشانی تبریز در برپایی ایستگاه های صلواتی ویژه عید سعید غدیر خم و برگزاری جشن با شکوه در ایستگاه شماره یک اعلام کرد: دینداری و حب اهل بیت (ع) بارزترین شاخصه آتش نشانان است و در همه مناسبت های مذهبی آتش نشانان پیشگام فعالیت و عرض ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهما السلام ) هستند. وی عید غدیر خم را عید بزرگ برادری مسلمان برشمرد و افزود: آتش نشانی یک کار تیمی و برادرانه است و آتش نشانان با اقتدا به حضرت امیرالمومنین در تمام عملیت ها و فعالیت ها برادرانه در کنار هم هستند. آتش پاد دوم مهندس بهنام اصلی زاده از حضور روحانیون بویژه حجت الاسلام و المسلمین موسوی شناس از روحانیون سرشناس و رییس ستاد نماز جمعه تبریز و مداحان برجسته اهل بیت(ع) قدردانی کرد و افزود: به برکت نام مبارک مولای متقیان ، حضور و همراهی مردم و چهره های شاخص در برنامه های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز مستدام بوده و باعث شناخت بیشتر مردم و اقشار مختلف با سیره عملی و زندگی حضرات معصومین (ع) شده است . لازم به ذکر است برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع نذری به همت آتش نشانان ایستگاه های بیست و سه گانه آتش نشانی تبریز با استقبال پر شور مردم همراه بوده و آتش نشانی تبریز بیشترین تعداد برنامه به مناسبت عید سعید غدیر خم را در شهر تبریز داشته است. ...
دینداری و حب اهل بیت (ع) بارزترین شاخصه آتش نشانان است
بررسی راهکارهای توسعه سازمانی در نشست مشترک قائم مقام شهردار تبریز با مدیر عامل آتش نشانی تبریز
بررسی راهکارهای توسعه سازمانی در نشست مشترک قائم مقام شهردار تبریز با مدیر عامل آتش نشانی تبریز مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در راس هیاتی متشکل از مدیران ستادی آتش نشانی با قائم مقام شهردار تبریز دیدار کرد. به گزارش به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریزدر این نشست آتش پاد دکتر علیرضا زبردست ضمن ارایه گزارشی از وضعیت موجود آتش نشانی تبریز ، به بیان برنامه های کلان سال 1401 و نقشه راه ترسیم شده برای توسعه سازمانی در آینده نزدیک پرداخت. وی ضمن بررسی و ارایه آمار مربوط به تجهیزات و ماشین آلات، نیروی انسانی و محل استقرار ایستگاه های آتش نشانی در تبریز به بررسی استاندارهای ملی و بین المللی و شیوه های دستیابی سریع به این استاندارد ها پرداخت. آتش پاد دکتر علیرضا زبردست همچنین رویداد بزرگ سیزدهمین المپیاد ورزشی عملیاتی آتش نشانان کشور در تبریز را مقدمه ای برای معرفی امکانات و توانمندی های مجموعه شهرداری تبریز برای قریب 500 ورزشکار شرکت کننده در این المپیاد برشمرد. مهندس تیزپاز قائم مقام شهردار تبریز نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی و ایثارگرانه آتش نشانان در مواجهه و مقابله با حوادث را الگویی برای کار جهادی دانست و از عزم جدی شهردار تبریز برای حل مشکلات مجموعه آتش نشانی و تجهیز و تکمیل تجهیزات و نیروی انسانی آن در آینده نزدیک خبر داد . مهندس تیزپاز استفاده از فن آوری های نو و بهره مندی از آخرین استاندارد های روز را مقدمه ای برای رسیدن آتش نشانی تبریز به یک مجموعه ایده آل تر و پویا تر در شطح کشور عنوان کرد. لازم به ذکر است در این جلسه معاونین و مدیران ستادی آتش نشانی تبریز نیز به بیان دیدگاه های خود در ارتباط با تعالی سازمانی و افزایش رضایتمندی مردم از آتش نشانی و شهرداری تبریز پرداختند. ...
جشن عید غدیر در ایستگاه های آتش نشانی تبریز مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از برپایی ایستگاه های صلواتی و برگزاری برنامه های فرهنگی به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد آتش پاد دکتر علیرضا زبردست با اشاره به عظمت واقعه غدیر خم و لزوم توجه به این عید بزرگ افزود: این سازمان برای برپایی ایستگاه های صلواتی آماده شده و علاوه بر برپایی ایستگاه های صلواتی و فضا سازی برای جشن بزرگ عید غدیر خم ، ویژه برنامه ای نیز با حضور مداحان و سخنرانان برجسته شهر در ایستگاه شماره یک در جوار برج تاریخی یانقین (نماد آتش نشانی ایران ) برگزار خواهد شد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز افزود: روز یکشنبه 26 تیرماه از ساعت 19 تا 21 جشن عید سعید غدیر در ایستگاه شماره یک برگزار می شود و ایستگاهه های بیست و سه گانه نیز از صبح روز یکشنبه تا روز عید غدیر اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی و اجرای برنامه های فرهنگی خواهند نمود . وی با اشاره به اقدام خود جوش و فعالیت داوطلبانه آتش نشانان افزود: روحیه بسیجی و ولایتمداری ، همچنین ارادت آتش نشانان به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهما السلام) بویژه حضرت امیر المومنین (ع) ستودنی است و عید غدیر خم به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی جایگاه ویژه ای در بین آتش نشان غیور دارد. آتش پاد دکتر علیرضا زبردست از عموم مردم برای همراهی با این اقدام ارزنده آتش نشانان تبریز دعوت کرد . لازم به ذکر است طی روزهای گذشته برگزاری ورزش صبحگاهی و پخش اذان در اوقات شرعی از طریق ایستگاه های آتش نشانی تبریز مورد استقبال و توجه شهروندان بوده اسست. ...
جشن عید غدیر در ایستگاه های آتش نشانی تبریز
حراست بازوی توانمند مدیریت در حفظ کرامت های انسانی همکاران است
حراست بازوی توانمند مدیریت در حفظ کرامت های انسانی همکاران است مدیر عامل سازمان آتش نشانی به مناسبت روز حراست با حضور در اداره حراست سازمان از همکاران این بخش قدردانی کرد. آتش پاد دکتر علیرضا زبر دست با اشاره به کلام مقام معظم رهبری در ارتباط حراست با کارکنان ادارات و مردم، از توجه حراست سازمان به تلاش و ایثار گری آتش نشانان قدردانی کرد . وی همچنین به رسالت ایثار گری و تفکر بسیجی پرسنل سازمان اشاره کرد و افزود: به حول و قوه الهی با حضور فرزندان معزز شهدا، آزادگان ، جانبازان و ایثارگران مجموعه آتش نشانی تبریز یکی از ارزشمند ترین مجموعه های شهرداری تبریز است. مدیر حراست سازمان نیز ضمن قدردانی از تلاش های دکتر زبردست در رفع مشکلات کارکنان و همراهی با آنان ، توجه مدیر عامل سازمان به منویات مقام عظمای ولایت ، ترویج فرهنگ و روحیه ایثارگری را یکی از شاخصه های بارز تعالی سازمان آتش نشانی عنوان کرد. غلامپور همچنین در این دیدار به لزوم استحکام و توسعه ارتباطاتدرون سازمانی اشاره کرد و افزود: در راستای تعامل سازمانی و جهت ارتباط بیش از پیش همکاران ستادی و عملیاتی برای ارایه نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مشکلات خود شماره سامانه پیامکی:50002012500125راه اندازی و آماده فعالیت می باشد. لازم به ذکر است همکاران ضمن مراجعه حضوری در اوقات اداری ، در طول شبانه روز نیز می توانند برای بیان مشکلات یا ارتباط با اداره حراست سازمان از این سامانه استفاده و موارد اعلامی خود را از طریق پیام کوتاه ارسال کنند. ...
تعدادکل اخبار این دسته: 393

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است