یکشنبه ۲۳ مرداد
مجموعه مقررات ملی ساختمان
دوشنبه 1400/1/16

مجموعه مقررات ملی ساختمان که به صورت فایل های PDF در دسترس قرار داده شده است.

مبحث 1 مبحث 2  مبحث 3  مبحث 4  مبحث 5 مبحث 6
مبحث 7 مبحث 8 مبحث 9   مبحث 10 مبحث 10-غلط نامه مبحث 11
مبحث 12 مبحث 13 مبحث 14 مبحث 14-اصلاحیه مبحث 15 مبحث 16
مبحث 17 مبحث 18 مبحث 19 مبحث 20 مبحث 21 مبحث 22

                                               


تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است